شهردری بخشایش
fl-rahbar slogan
 
بازدید آقای دکتر خاکپور فرماندار محترم شهرستان هریس از پروژه های در دست اقدام شهرداری بخشایش
شنبه 21 فروردين 1400