شهردری بخشایش
fl-rahbar slogan

آرشیو

مراسم اختتامیه و تجلیل از فعالان نمایشگاه عاشورا و دفاع مقدس شهر بخشایش برگزار شد

نمایشگاه عاشورا و دفاع مقدس

مراسم اختتامیه و تجلیل از فعالان نمایشگاه عاشورا و دفاع مقدس شهر بخشایش برگزار شد

(11)

مراسم اختتامیه و تجلیل از فعالان نمایشگاه عاشورا و دفاع مقدس شهر بخشایش برگزار شد

در این مراسم با اهدای لوح سپاس و نشان خادمی اقا ابا عبدالله الحسین (ع) از طرف مجموعه فرهنگی ،هنری و جهادی شهید حاج قاسم سلیمانی (ره) ،شهرداری و شورای اسلامی ،دفتر امام جمعه و حوزه مقاومت کربلا بخشایش از فعالان این نمایشگاه قدر دانی و تجلیل شد.

شنبه 19 شهريور 1401
نصب سرعت گیردر نقاط مختلف سطح شهر بخشایش و رنگ آمیزی سرعت گیر ها

رنگ آمیزی سرعت گیر ها

نصب سرعت گیردر نقاط مختلف سطح شهر بخشایش و رنگ آمیزی سرعت گیر ها

(10)

:به منظور رفاه حال شهروندان و در راستای ارتقای ایمنی معابر سطح شهر نصب سرعت گیردر نقاط مختلف سطح شهر بخشایش و رنگ آمیزی سرعت گیر ها در حال انجام می باشد.

جمعه 18 شهريور 1401
نصب سرعت گیردر نقاط مختلف سطح شهر بخشایش و رنگ آمیزی سرعت گیر ها

رنگ آمیزی سرعت گیر ها

نصب سرعت گیردر نقاط مختلف سطح شهر بخشایش و رنگ آمیزی سرعت گیر ها

(10)

:به منظور رفاه حال شهروندان و در راستای ارتقای ایمنی معابر سطح شهر نصب سرعت گیردر نقاط مختلف سطح شهر بخشایش و رنگ آمیزی سرعت گیر ها در حال انجام می باشد.

جمعه 18 شهريور 1401
نصب سرعت گیردر نقاط مختلف سطح شهر بخشایش و رنگ آمیزی سرعت گیر ها

رنگ آمیزی سرعت گیر ها

نصب سرعت گیردر نقاط مختلف سطح شهر بخشایش و رنگ آمیزی سرعت گیر ها

(10)

:به منظور رفاه حال شهروندان و در راستای ارتقای ایمنی معابر سطح شهر نصب سرعت گیردر نقاط مختلف سطح شهر بخشایش و رنگ آمیزی سرعت گیر ها در حال انجام می باشد.

جمعه 18 شهريور 1401
نصب سرعت گیردر نقاط مختلف سطح شهر بخشایش و رنگ آمیزی سرعت گیر ها

رنگ آمیزی سرعت گیر ها

نصب سرعت گیردر نقاط مختلف سطح شهر بخشایش و رنگ آمیزی سرعت گیر ها

(10)

:به منظور رفاه حال شهروندان و در راستای ارتقای ایمنی معابر سطح شهر نصب سرعت گیردر نقاط مختلف سطح شهر بخشایش و رنگ آمیزی سرعت گیر ها در حال انجام می باشد.

جمعه 18 شهريور 1401
نصب سرعت گیردر نقاط مختلف سطح شهر بخشایش و رنگ آمیزی سرعت گیر ها

رنگ آمیزی سرعت گیر ها

نصب سرعت گیردر نقاط مختلف سطح شهر بخشایش و رنگ آمیزی سرعت گیر ها

(10)

:به منظور رفاه حال شهروندان و در راستای ارتقای ایمنی معابر سطح شهر نصب سرعت گیردر نقاط مختلف سطح شهر بخشایش و رنگ آمیزی سرعت گیر ها در حال انجام می باشد.

جمعه 18 شهريور 1401
بازدید از موزه شبیه خوانی شهر بخشایش

موزه شبیه خوانی شهر بخشایش

بازدید از موزه شبیه خوانی شهر بخشایش

(10)

بازدید کارشناسان محترم اداره میراث فرهنگی و گردشگری استان آذربایجان شرقی از موزه شبیه خوانی شهر بخشایش
در معیت شهردار محترم و کارشناسان شهرداری و اعضای شورای اسلامی شهر بخشایش و هیات امنای میدان شبیه خوانی

پنجشنبه 17 شهريور 1401
بازدید از موزه شبیه خوانی شهر بخشایش

موزه شبیه خوانی شهر بخشایش

بازدید از موزه شبیه خوانی شهر بخشایش

(10)

بازدید کارشناسان محترم اداره میراث فرهنگی و گردشگری استان آذربایجان شرقی از موزه شبیه خوانی شهر بخشایش
در معیت شهردار محترم و کارشناسان شهرداری و اعضای شورای اسلامی شهر بخشایش و هیات امنای میدان شبیه خوانی

پنجشنبه 17 شهريور 1401
بازدید از موزه شبیه خوانی شهر بخشایش

موزه شبیه خوانی شهر بخشایش

بازدید از موزه شبیه خوانی شهر بخشایش

(10)

بازدید کارشناسان محترم اداره میراث فرهنگی و گردشگری استان آذربایجان شرقی از موزه شبیه خوانی شهر بخشایش
در معیت شهردار محترم و کارشناسان شهرداری و اعضای شورای اسلامی شهر بخشایش و هیات امنای میدان شبیه خوانی

پنجشنبه 17 شهريور 1401
بازدید از موزه شبیه خوانی شهر بخشایش

موزه شبیه خوانی شهر بخشایش

بازدید از موزه شبیه خوانی شهر بخشایش

(10)

بازدید کارشناسان محترم اداره میراث فرهنگی و گردشگری استان آذربایجان شرقی از موزه شبیه خوانی شهر بخشایش
در معیت شهردار محترم و کارشناسان شهرداری و اعضای شورای اسلامی شهر بخشایش و هیات امنای میدان شبیه خوانی

پنجشنبه 17 شهريور 1401