شهردری بخشایش
fl-rahbar slogan

آرشیو

هفته بسیج

هفته بسیج

(227)

هفته بسیج گرامی باد.

دوشنبه 3 آذر 1399
هفته بسیج

هفته بسیج

(227)

هفته بسیج گرامی باد.

دوشنبه 3 آذر 1399
دیدار شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر بخشایش

دیدار شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر بخشایش

(61)

دیدار شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر بخشایش با مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای اسلامی استانداری آذربایجان شرقی

چهارشنبه 28 آبان 1399
دیدار شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر بخشایش

دیدار شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر بخشایش

(61)

دیدار شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر بخشایش با مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای اسلامی استانداری آذربایجان شرقی

چهارشنبه 28 آبان 1399
دیدار شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر بخشایش

دیدار شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر بخشایش

(61)

دیدار شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر بخشایش با مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای اسلامی استانداری آذربایجان شرقی

چهارشنبه 28 آبان 1399
لایروبی دهانه پل آجی چای

لایروبی دهانه پل آجی چای

(53)

عملیات اجرایی شهرداری بخشایش در جهت جلوگیری از سیلاب احتمالی

چهارشنبه 28 آبان 1399
لایروبی دهانه پل آجی چای

لایروبی دهانه پل آجی چای

(53)

عملیات اجرایی شهرداری بخشایش در جهت جلوگیری از سیلاب احتمالی

چهارشنبه 28 آبان 1399
دیدار شهردار بخشایش جناب دکتر مجید عطاری

دیدار شهردار بخشایش جناب دکتر مجید عطاری

(94)

دیدار شهردار بخشایش با با رئیس، معاونین و مدیران کل سازمان امور شهرداری ها و دهیاری های کشور:

پنجشنبه 15 آبان 1399
دیدار شهردار بخشایش جناب دکتر مجید عطاری

دیدار شهردار بخشایش جناب دکتر مجید عطاری

(94)

دیدار شهردار بخشایش با با رئیس، معاونین و مدیران کل سازمان امور شهرداری ها و دهیاری های کشور:

پنجشنبه 15 آبان 1399
دیدار شهردار بخشایش جناب دکتر مجید عطاری

دیدار شهردار بخشایش جناب دکتر مجید عطاری

(94)

دیدار شهردار بخشایش با با رئیس، معاونین و مدیران کل سازمان امور شهرداری ها و دهیاری های کشور:

پنجشنبه 15 آبان 1399