شهردری بخشایش
fl-rahbar slogan

آرشیو

رژه خودرویی درشهربخشایش

رژه خودرویی درشهربخشایش

(43)

رژه خودرویی درشهربخشایش بمناسبت ۱۳ آبان روز دانش آموز

سه شنبه 13 آبان 1399
رژه خودرویی درشهربخشایش

رژه خودرویی درشهربخشایش

(43)

رژه خودرویی درشهربخشایش بمناسبت ۱۳ آبان روز دانش آموز

سه شنبه 13 آبان 1399
رژه خودرویی درشهربخشایش

رژه خودرویی درشهربخشایش

(43)

رژه خودرویی درشهربخشایش بمناسبت ۱۳ آبان روز دانش آموز

سه شنبه 13 آبان 1399
توزیع ماسک

توزیع ماسک

(44)

توزیع ماسک در دوشنبه بازار شهر بخشایش

دوشنبه 12 آبان 1399
توزیع ماسک

توزیع ماسک

(44)

توزیع ماسک در دوشنبه بازار شهر بخشایش

دوشنبه 12 آبان 1399
توزیع ماسک

توزیع ماسک

(44)

توزیع ماسک در دوشنبه بازار شهر بخشایش

دوشنبه 12 آبان 1399
دیدار با فرماندهی انتظامی شهرستان

دیدار با فرماندهی انتظامی شهرستان

(42)

دیدار دکتر عطاری شهردار بخشایش و آقای فراهی رییس شورای اسلامی شهر بخشایش با فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان هریس به مناسبت هفته نیروی انتظامی

جمعه 2 آبان 1399
دیدار با فرماندهی انتظامی شهرستان

دیدار با فرماندهی انتظامی شهرستان

(42)

دیدار دکتر عطاری شهردار بخشایش و آقای فراهی رییس شورای اسلامی شهر بخشایش با فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان هریس به مناسبت هفته نیروی انتظامی

جمعه 2 آبان 1399
آگهی مزایده 8 قطعه مسکونی

آگهی مزایده

آگهی مزایده 8 قطعه مسکونی

(75)

آگهی مزایده 8 قطعه مسکونی از قطعات تفکیکی شهرداری بخشایش

پنجشنبه 1 آبان 1399
آگهی مزایده 8 قطعه مسکونی

آگهی مزایده

آگهی مزایده 8 قطعه مسکونی

(75)

آگهی مزایده 8 قطعه مسکونی از قطعات تفکیکی شهرداری بخشایش

پنجشنبه 1 آبان 1399