شهردری بخشایش
fl-rahbar slogan

آرشیو

ساماندهی مرکز پسماند(لندفیل) شهرستان هریس

لندفیل شهرستان

ساماندهی مرکز پسماند(لندفیل) شهرستان هریس

(10)

ساماندهی مرکز پسماند شهرستان هریس توسط ماشین آلات شهرداری بخشایش

دوشنبه 7 شهريور 1401
ساماندهی مرکز پسماند(لندفیل) شهرستان هریس

لندفیل شهرستان

ساماندهی مرکز پسماند(لندفیل) شهرستان هریس

(10)

ساماندهی مرکز پسماند شهرستان هریس توسط ماشین آلات شهرداری بخشایش

دوشنبه 7 شهريور 1401
شروع دوباره  تداوم آسفالت ریزی

آسفالت ریزی

شروع دوباره تداوم آسفالت ریزی

(10)

شروع دوباره تداوم آسفالت ریزی در روز شنبه توسط واحد های فنی و خدمات شهری به روایت تصویر:

☑️ زیرسازی و بهسازی و آسفالت ریزی کوچه روبروی درمانگاه سابق(بهداری)

يکشنبه 6 شهريور 1401
شروع دوباره  تداوم آسفالت ریزی

آسفالت ریزی

شروع دوباره تداوم آسفالت ریزی

(10)

شروع دوباره تداوم آسفالت ریزی در روز شنبه توسط واحد های فنی و خدمات شهری به روایت تصویر:

☑️ زیرسازی و بهسازی و آسفالت ریزی کوچه روبروی درمانگاه سابق(بهداری)

يکشنبه 6 شهريور 1401
شروع دوباره  تداوم آسفالت ریزی

آسفالت ریزی

شروع دوباره تداوم آسفالت ریزی

(10)

شروع دوباره تداوم آسفالت ریزی در روز شنبه توسط واحد های فنی و خدمات شهری به روایت تصویر:

☑️ زیرسازی و بهسازی و آسفالت ریزی کوچه روبروی درمانگاه سابق(بهداری)

يکشنبه 6 شهريور 1401
شروع دوباره  تداوم آسفالت ریزی

آسفالت ریزی

شروع دوباره تداوم آسفالت ریزی

(10)

شروع دوباره تداوم آسفالت ریزی در روز شنبه توسط واحد های فنی و خدمات شهری به روایت تصویر:

☑️ زیرسازی و بهسازی و آسفالت ریزی کوچه روبروی درمانگاه سابق(بهداری)

يکشنبه 6 شهريور 1401
شروع دوباره  تداوم آسفالت ریزی

آسفالت ریزی

شروع دوباره تداوم آسفالت ریزی

(10)

شروع دوباره تداوم آسفالت ریزی در روز شنبه توسط واحد های فنی و خدمات شهری به روایت تصویر:

☑️ زیرسازی و بهسازی و آسفالت ریزی کوچه روبروی درمانگاه سابق(بهداری)

يکشنبه 6 شهريور 1401
بزرگداشت ابوعلی سینا  و روز پزشک

روز پزشک

بزرگداشت ابوعلی سینا و روز پزشک

(10)

به مناسبت بزرگداشت ابوعلی سینا و روز پزشک صورت گرفت

اعضای شورای اسلامی شهر به مناسبت روز پزشک با دکتر علی اکبر هنید دیدار و در مورد مسائل بهداشتی گفتگو نمودند این روز را تبریک گفتند.

جمعه 4 شهريور 1401
بزرگداشت ابوعلی سینا  و روز پزشک

روز پزشک

بزرگداشت ابوعلی سینا و روز پزشک

(10)

به مناسبت بزرگداشت ابوعلی سینا و روز پزشک صورت گرفت

اعضای شورای اسلامی شهر به مناسبت روز پزشک با دکتر علی اکبر هنید دیدار و در مورد مسائل بهداشتی گفتگو نمودند این روز را تبریک گفتند.

جمعه 4 شهريور 1401
بزرگداشت ابوعلی سینا  و روز پزشک

روز پزشک

بزرگداشت ابوعلی سینا و روز پزشک

(10)

به مناسبت بزرگداشت ابوعلی سینا و روز پزشک صورت گرفت

اعضای شورای اسلامی شهر به مناسبت روز پزشک با دکتر علی اکبر هنید دیدار و در مورد مسائل بهداشتی گفتگو نمودند این روز را تبریک گفتند.

جمعه 4 شهريور 1401