شهردری بخشایش
fl-rahbar slogan

آرشیو

تجلیل از آزاده سرافراز دفاع مقدس شهر بخشایش

سالروز ورود آزادگان به میهن اسلامی

تجلیل از آزاده سرافراز دفاع مقدس شهر بخشایش

(11)

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی بخشایش: به‌مناسبت گرامیداشت سالروز ورود آزادگان به میهن اسلامی مراسم تجلیل و تکریم از آزاده سرافراز شهر بخشایش برگزار شد.

مهندس هوشنگی شهردار بخشایش، با اشاره به نقش مهم آزادگان در دوران هشت سال دفاع مقدس، اظهار کرد: رزمندگان هشت سال دفاع مقدس با رشادت و اقتدار در جنگ تحمیلی حماسه بزرگی آفریدند.

پنجشنبه 27 مرداد 1401
تجلیل از آزاده سرافراز دفاع مقدس شهر بخشایش

سالروز ورود آزادگان به میهن اسلامی

تجلیل از آزاده سرافراز دفاع مقدس شهر بخشایش

(11)

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی بخشایش: به‌مناسبت گرامیداشت سالروز ورود آزادگان به میهن اسلامی مراسم تجلیل و تکریم از آزاده سرافراز شهر بخشایش برگزار شد.

مهندس هوشنگی شهردار بخشایش، با اشاره به نقش مهم آزادگان در دوران هشت سال دفاع مقدس، اظهار کرد: رزمندگان هشت سال دفاع مقدس با رشادت و اقتدار در جنگ تحمیلی حماسه بزرگی آفریدند.

پنجشنبه 27 مرداد 1401
تجلیل از آزاده سرافراز دفاع مقدس شهر بخشایش

سالروز ورود آزادگان به میهن اسلامی

تجلیل از آزاده سرافراز دفاع مقدس شهر بخشایش

(11)

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی بخشایش: به‌مناسبت گرامیداشت سالروز ورود آزادگان به میهن اسلامی مراسم تجلیل و تکریم از آزاده سرافراز شهر بخشایش برگزار شد.

مهندس هوشنگی شهردار بخشایش، با اشاره به نقش مهم آزادگان در دوران هشت سال دفاع مقدس، اظهار کرد: رزمندگان هشت سال دفاع مقدس با رشادت و اقتدار در جنگ تحمیلی حماسه بزرگی آفریدند.

پنجشنبه 27 مرداد 1401
تجلیل از آزاده سرافراز دفاع مقدس شهر بخشایش

سالروز ورود آزادگان به میهن اسلامی

تجلیل از آزاده سرافراز دفاع مقدس شهر بخشایش

(11)

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی بخشایش: به‌مناسبت گرامیداشت سالروز ورود آزادگان به میهن اسلامی مراسم تجلیل و تکریم از آزاده سرافراز شهر بخشایش برگزار شد.

مهندس هوشنگی شهردار بخشایش، با اشاره به نقش مهم آزادگان در دوران هشت سال دفاع مقدس، اظهار کرد: رزمندگان هشت سال دفاع مقدس با رشادت و اقتدار در جنگ تحمیلی حماسه بزرگی آفریدند.

پنجشنبه 27 مرداد 1401
۲۶ مرداد ماه سالروز بازگشت آزادگان به میهن اسلامی

بازگشت آزادگان به میهن اسلامی

۲۶ مرداد ماه سالروز بازگشت آزادگان به میهن اسلامی

(8)

شهردار و شورای اسلامی شهر بخشایش در پیامی ۲۶ مرداد ماه سالروز بازگشت آزادگان به میهن اسلامی را تبریک گفتند.

به گزارش مدیریت روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی بخشایش ، متن پیام به شرح زیر است:

چهارشنبه 26 مرداد 1401
۲۶ مرداد ماه سالروز بازگشت آزادگان به میهن اسلامی

بازگشت آزادگان به میهن اسلامی

۲۶ مرداد ماه سالروز بازگشت آزادگان به میهن اسلامی

(8)

شهردار و شورای اسلامی شهر بخشایش در پیامی ۲۶ مرداد ماه سالروز بازگشت آزادگان به میهن اسلامی را تبریک گفتند.

به گزارش مدیریت روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی بخشایش ، متن پیام به شرح زیر است:

چهارشنبه 26 مرداد 1401
انتصاب مهندس هوشنگی به ریاست هیئت انجمن های ورزشی

ریاست هیئت انجمن های ورزشی

انتصاب مهندس هوشنگی به ریاست هیئت انجمن های ورزشی

(19)

انتصاب مهندس هوشنگی شهردار بخشایش به ریاست هیئت انجمن های ورزشی شهرستان هریس

يکشنبه 23 مرداد 1401
انتصاب مهندس هوشنگی به ریاست هیئت انجمن های ورزشی

ریاست هیئت انجمن های ورزشی

انتصاب مهندس هوشنگی به ریاست هیئت انجمن های ورزشی

(19)

انتصاب مهندس هوشنگی شهردار بخشایش به ریاست هیئت انجمن های ورزشی شهرستان هریس

يکشنبه 23 مرداد 1401
انتصاب مهندس هوشنگی به ریاست هیئت انجمن های ورزشی

ریاست هیئت انجمن های ورزشی

انتصاب مهندس هوشنگی به ریاست هیئت انجمن های ورزشی

(19)

انتصاب مهندس هوشنگی شهردار بخشایش به ریاست هیئت انجمن های ورزشی شهرستان هریس

يکشنبه 23 مرداد 1401
انتصاب مهندس هوشنگی به ریاست هیئت انجمن های ورزشی

ریاست هیئت انجمن های ورزشی

انتصاب مهندس هوشنگی به ریاست هیئت انجمن های ورزشی

(19)

انتصاب مهندس هوشنگی شهردار بخشایش به ریاست هیئت انجمن های ورزشی شهرستان هریس

يکشنبه 23 مرداد 1401