شهردری بخشایش
fl-rahbar slogan

آرشیو

احداث یادمان شهدای گمنام شهر بخشایش

احداث یادمان شهدای گمنام شهر بخشایش

(2)

عملیات احداث یادمان شهدای گمنام شهر بخشایش
مرحله بتن ریزی و اتمام اجرای فونداسیون

سه شنبه 31 فروردين 1400
احداث یادمان شهدای گمنام شهر بخشایش

احداث یادمان شهدای گمنام شهر بخشایش

(2)

عملیات احداث یادمان شهدای گمنام شهر بخشایش
مرحله بتن ریزی و اتمام اجرای فونداسیون

سه شنبه 31 فروردين 1400
احداث یادمان شهدای گمنام شهر بخشایش

احداث یادمان شهدای گمنام شهر بخشایش

(2)

عملیات احداث یادمان شهدای گمنام شهر بخشایش
مرحله بتن ریزی و اتمام اجرای فونداسیون

سه شنبه 31 فروردين 1400
احداث یادمان شهدای گمنام شهر بخشایش

احداث یادمان شهدای گمنام شهر بخشایش

(2)

عملیات احداث یادمان شهدای گمنام شهر بخشایش
مرحله بتن ریزی و اتمام اجرای فونداسیون

سه شنبه 31 فروردين 1400
 تزریق واکسن کرونا به کارگران

تزریق واکسن کرونا به کارگران

(2)

آغاز تزریق واکسن کرونا به کارگران خدمات شهری شهرداری بخشایش

دوشنبه 30 فروردين 1400
 تزریق واکسن کرونا به کارگران

تزریق واکسن کرونا به کارگران

(2)

آغاز تزریق واکسن کرونا به کارگران خدمات شهری شهرداری بخشایش

دوشنبه 30 فروردين 1400
تحقق۱۶۸.۶۸ درصدی درآمد در بودجه سال۱۳۹۹

تحقق۱۶۸.۶۸ درصدی درآمد در بودجه سال۱۳۹۹

(1)

تحقق۱۶۸.۶۸ درصدی درآمد در بودجه سال۱۳۹۹ که نشان از تلاش، کوشش و مجاهدت شبانه‌روزی تمامی کارکنان فخیم شهرداری بخشایش می‌باشد

شنبه 21 فروردين 1400
تحقق۱۶۸.۶۸ درصدی درآمد در بودجه سال۱۳۹۹

تحقق۱۶۸.۶۸ درصدی درآمد در بودجه سال۱۳۹۹

(1)

تحقق۱۶۸.۶۸ درصدی درآمد در بودجه سال۱۳۹۹ که نشان از تلاش، کوشش و مجاهدت شبانه‌روزی تمامی کارکنان فخیم شهرداری بخشایش می‌باشد

شنبه 21 فروردين 1400
حضور شهردار بخشایش در دفتر کار آقای دکتر مسعود بهاورنیا

حضور شهردار بخشایش در دفتر کار آقای دکتر مسعود بهاورنیا

(9)

حضور شهردار بخشایش در دفتر کار آقای دکتر مسعود بهاورنیا جهت تبریک انتصاب ایشان به سمت معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه۵ تبریز

شنبه 21 فروردين 1400
درمحضر شهدا

درمحضر شهدا

(3)

درمحضر شهدای گمنام شهر بخشایش در فاصله یک وجب خاک

پنجشنبه 19 فروردين 1400