شهردری بخشایش
fl-rahbar slogan
تاریخ : دوشنبه 23 خرداد 1401
کد 132

ساماندهی مرکز پسماند شهرستان

بازدید از مرکز دفن پسماند شهرهای پنجگانه شهرستان

به منظور نظارت بر دفع صحیح زباله و ساماندهی مرکز پسماند شهرستان مورخ ۲۳ خرداد ۱۴۰۱، بازدیدی از مرکز دفن پسماند شهرهای پنجگانه شهرستان انجام گرفت
به منظور نظارت بر دفع صحیح زباله و ساماندهی مرکز پسماند شهرستان  مورخ ۲۳ خرداد ۱۴۰۱، بازدیدی از مرکز دفن پسماند شهرهای پنجگانه شهرستان با حضور مهندس پور علی ،معاونت عمرانی برنامه ریزی فرمانداری شهرستان هریس،شهردار بخشایش,کلوانق ،سرپرست شهرداری زرنق،کارشناس شبکه بهداشت و درمان شهرستان و کارشناس محیط زیست شهرستان انجام شد.
  • نوشته شده
  • در دوشنبه 23 خرداد 1401
  • ساعت 11
  • توسط مصطفی روزبه بخشایش
  • ویرایش شده
  • در ***
  • ساعت --
  • توسط
captcha refresh