شهردری بخشایش
fl-rahbar slogan
تاریخ : جمعه 15 مهر 1401
کد 172

هفته نیروی انتظامی

پیام شهردار و شورای اسلامی بخشایش به مناسب هفته نیروی انتظامی

نیروی انتظامی مظهراقتدارنظام وبرقرارکننده امنیت اجتماعی بامشارکت همه شهروندان جامعه است. بدون شک، پیشرفت، تعالی،توسعه همه جانبه وپایدار،بستری امن، سالم وباآرامش راطلب می‌کندتادرسایه این امنیت فعالیت‌هابا قدرت وسرعت بیشتری شتاب گیردوبرقراری نظم وامنیت اجتماعی تنهادراثرزحمات مخلصانه همه این عزیزان واقعیت پیدا می‌کند..
پیام شهردار و شورای اسلامی بخشایش به مناسب هفته نیروی انتظامی

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی بخشایش مهندس هوشنگی، شهردار و اعضای شورای اسلامی بخشایش طی پیامی فرارسیدن هفته نیروی انتظامی راتبریک گفتند.
در متن این پیام آمده است :
نیروی انتظامی مظهراقتدارنظام وبرقرارکننده امنیت اجتماعی بامشارکت همه شهروندان جامعه است. بدون شک، پیشرفت،
تعالی،توسعه همه جانبه وپایدار،بستری امن، سالم وباآرامش راطلب می‌کندتادرسایه این امنیت فعالیت‌هابا قدرت وسرعت بیشتری شتاب گیردوبرقراری نظم وامنیت اجتماعی تنهادراثرزحمات مخلصانه همه این عزیزان واقعیت پیدا می‌کند..
 ضمن تبریک هفته نیروی انتظامی وگرامیداشت یاد وخاطره شهداوایثارگران ناجامراتب تشکر وقدردانی خودرا ازخدمات شجاعانه حضورهوشمندانه وجانفشانی‌ها  فرماندهان وکارکنان خدوم و زحمتکش نیروی انتظامی مخصوصا کارکنان کلانتری بخشایش ابراز می‌نماییم وبرای همه این عزیزان درسایه رهنمودهای «فرماندهی معظم کل قوا» درپاسداری از خون شهیدان گرانقدر انقلاب اسلامی، پیشبرداهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران وبرقراری نظم وامنیت درجامعه موفقیت وسربلندی بیش ازپیش مسئلت داریم.
  • نوشته شده
  • در جمعه 15 مهر 1401
  • ساعت 07
  • توسط مصطفی روزبه بخشایش
  • ویرایش شده
  • در ***
  • ساعت --
  • توسط
captcha refresh