شهردری بخشایش
fl-rahbar slogan
تاریخ : چهارشنبه 18 آبان 1401
کد 178

جدول گذاری

عملیات جدول گذاری کمربندی 20 متری غربی

در راستای پیگیری درخواست های شهروندان و با توجه اینکه در فصل بارش ها قرار داریم و به منظور جلوگیری از سرریز آب های حاصل از بارندگی به معابر، جدول گذاری کمربندی 20 متری غربی توسط شهرداری بخشایش در حال اجراست
عملیات  جدول گذاری کمربندی 20 متری غربی در حال اجرا است


در راستای پیگیری درخواست های شهروندان و با توجه اینکه در فصل بارش ها قرار داریم و به منظور جلوگیری از سرریز آب های حاصل از بارندگی به معابر، جدول گذاری  کمربندی 20 متری غربی  توسط شهرداری بخشایش در حال اجراست

  • نوشته شده
  • در چهارشنبه 18 آبان 1401
  • ساعت 09
  • توسط مصطفی روزبه بخشایش
  • ویرایش شده
  • در ***
  • ساعت --
  • توسط
captcha refresh