شهردری بخشایش
fl-rahbar slogan
تاریخ : پنجشنبه 1 آبان 1399
کد 54

آگهی مزایده

آگهی مزایده 8 قطعه مسکونی

آگهی مزایده 8 قطعه مسکونی از قطعات تفکیکی شهرداری بخشایش
آگهی مزایده 8 قطعه مسکونی از قطعات تفکیکی شهرداری بخشایش
  • نوشته شده
  • در پنجشنبه 1 آبان 1399
  • ساعت 10
  • توسط مصطفی روزبه بخشایش
  • ویرایش شده
  • در ***
  • ساعت --
  • توسط
captcha refresh