شهردری بخشایش
fl-rahbar slogan

اعضای شورای اسلامی شهر بخشایش


 جناب آقای بابک آذر قلعه

ریاست شورای اسلامی شهر بخشایش


                 


 
  • نوشته شده
  • در سه شنبه هیجدهم شهريور 1399
  • توسط مدیر پورتال